Rooster van aftreden Raad van Toezicht

In overeenstemming met de statuten worden leden van de RvT benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk voor een termijn van maximaal 4 jaar. De maximale zittingsduur voor een commissaris is hiermee maximaal 8 jaar. Het rooster van aftreden is op 1 januari 2021 als volgt:

NaamFunctie/rolDatum in functieBenoemd totHerbenoembaarEinde 2e termijnHerbenoembaar
Dhr. M. El AchkarLid/Voorzitter6-9-20185-9-2022ja5-9-2026nee
Dhr. M. AkhnikhLid/Financiën6-9-20185-9-2022ja5-9-2025nee