Privacy en bescherming persoonsgegevens

Om goede zorgverlening te kunnen bieden, hebben wij enkele persoonlijke gegevens van u nodig. Onze professionals noteren alleen de gegevens die nodig zijn voor het verlenen van persoonsgerichte zorg. Deze gegevens worden bewaard in uw dossier en vertrouwelijk behandeld. Binnen OmniaZorg mogen uw gegevens alleen ingezien worden door diegenen die die informatie vanwege hun functie nodig hebben.
Onze professionals hebben een strikte geheimhoudingsplicht. Soms is het voor de zorgverlening van belang zijn dat een OmniaZorg medewerker overlegt of informatie uitwisselt met een andere hulpverlener die betrokken is bij uw zorgverlening,. Uiteraard wordt vooraf schriftelijk uw toestemming gevraagd hiervoor.
U heeft het recht om uw dossier in te zien en te weten welke gegevens genoteerd worden en waarom. Als u vindt dat er te veel of foutieve gegevens in uw dossier staan, dan heeft u het recht dit te laten veranderen.
Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig volgens de wettelijke vereiste termijn van 15 jaar bewaard en daarna vernietigd. Lees voor meer informatie ons privacyreglement. Hierin zijn uw rechten en plichten en die van OmniaZorg uitgebreid vastgelegd.

Dublinstraat 48
2713 HS Zoetermeer
Tel: 085 – 40 19 210
contactformulier