OmniaZorg vindt het betrekken van cliënten bij de zorg erg belangrijk. Ook vinden wij het belangrijk dat cliënten invloed hebben op beslissingen. Daarom heeft OmniaZorg een cliëntenraad opgericht die uit leden bestaat die in het werkgebied van OmniaZorg wonen. De manier waarop de cliëntenraad te werk gaat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

De cliëntenraad behartigt en bewaakt de belangen van alle cliënten. Via de cliëntenraad kunnen u én uw familieleden direct invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen OmniaZorg. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder anderen het veiligheids-, gezondheid- en hygiënebeleid. Over deze en andere onderwerpen geeft de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies. De cliëntenraad komt regelmatig bij elkaar om te overleggen met het bestuur.

De cliëntenraad bestaat op dit moment uit 2 leden:

  • De heer M. Moussane (voorzitter)
  • De heer P. Vergers (lid)

Heeft u ideeën, vragen of adviezen dan horen zij dit graag.

Zij zijn bereikbaar via clientenraad@omniazorg.nl .

Onze huidige cliëntenraad is op zoek naar één nieuw lid. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor de cliëntenraad? Neem dan contact met ons op of laat uw telefoonnummer achter, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.